PROJEKT SYSTEMOWY


"ZMIENIAM SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE - UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE OCHOTNICA DOLNA


Z dniem 1 I 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnejnej, przystąpił do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 I 2009 do 31 XII 2009r.

Projekt finansowany ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wkład własny - 10 400,30 PLN Dofinansowanie - 88 650,14 PLN

Projekt skierowany jest do ośmiu osób zameldowanych w gminie Ochotnica Dolna, korzystających z pomocy społecznej, nie pracujący w wieku aktywności zawodowej i niemogących poradzić sobie z problemami wychowawczymi oraz przemocą w rodzinie.
Nabór grupy do projektu: styczeń - kwiecień 2009
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej do dnia : 15.05.2009
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie przez osobisty kontakt pracownika socjalnego z kandydatem na uczestnika projektu.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez stworzenie warunków ułatwiających dostęp do rynku pracy.

W ramach projektu podejmowanymi działaniami będą:
-    kurs kształcący w zawodzie nowoczesna pomoc domowa i hotelowa
-    podstawowe badania w zakresie medycyny pracy
-    kurs obsługi kasy fiskalnej
-    szkolenia bhp w zakresie zdobytych kwalifikacji umożliwiające podjęcie pracy
-    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy doradcą zawodowym
-    szkolenie dot. zasad tworzenia drobnej przedsiębiorczości
-    trening umiejętności psychospołecznych
-    szkolenia dot. nabycie umiejętności właściwego ukierunkowania dzieci do wyboru zawodu

Przewidywanymi rezultatami będzie wzrost samooceny, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, wzrost inspiracji zawodowych i umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, oraz zawodowych
.

 

Realizacja projektu systemowego
„ Zmieniam swoje życie na lepsze – upowszechnianie
aktywnej integracji społecznej
w Gminie Ochotnica Dolna” w 2009r.


W ramach projektu systemowego „Zmieniam swoje życie na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ochotnica Dolna” od 5 października 2009r. w Gminie Ochotnica Dolna ruszył cykl zajęć dla ośmiu pań z terenu gminy .Uczestniczki projektu zostały wyłonione i zachęcone przez pracowników socjalnych ponieważ na nasze ogłoszenia o naborze do uczestnictwa w projekcie nikt się nie zgłosił .
 

Zajęcia obejmują :
- szkolenia :zawodowe nowoczesna pomoc domowa i hotelowa , obsługi kasy fiskalnej, bhp;
- trening umiejętności psycho- społecznych ;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ;
- kurs wizażu ;
- zajęcia z pedagogiem ,który podpowie jak właściwie ukierunkować dzieci do wyboru zawodu zgodnie z ich predyspozycjami .
 

Całość zajęć prowadzi Ochotniczy Hufiec Pracy w Szczawnicy .Zajęcia odbywają się w Ochotnicy Dolnej Os. Na Równiach w pensjonacie „JURKOWSKI”. Uczestniczki mają zapewniony dowóz na zajęcia , oraz w trakcie zajęć obiad i poczęstunek kawowy .
 

Firmy realizujące poszczególne zadania zostały wyłonione zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Myślimy , że tak jak w ubiegłym roku po zakończeniu zajęć uczestniczki będą gotowe do zmiany swojego życia na lepsze, a udział w zajęciach będzie doświadczeniem , które na trwałe pozostanie w pamięci .


 Z dniem 30 listopada 2009 roku zakończy się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej cykl zajęć w ramach drugiego etapu projektu: ,, Zmieniam swoje życie na lepsze, upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Ochotnica Dolna” w ramach podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt finansowany ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wkład własny: 10 430,00 PLN
Dofinansowanie: 88 650,14 PLN

Kurs kształcący w zawodzie nowoczesna pomoc domowa ma za zadanie nauczyć zastosowania dostępnych elementów dekoracyjnych do dekoracji stołów, nakryć celem wyeksponowania podawanych potraw. Poznane techniki dekoracyjne pozwalają na przygotowanie stołu w zależności od okoliczności.
Na zajęciach szkoleniowych o tematyce nowoczesna pomoc domowa i hotelowa, grupa uczy się podstawowych umiejętności z zakresu doboru środków czyszczących, zasad wystroju wnętrz, nakrycia stołu, dekoracji oraz zasad żywieniowych.
W projekcie uczestniczy osiem Pań, które realizują następujące bloki tematyczne:
- kurs kształcący w zawodzie nowoczesna pomoc domowa i hotelowa;
- kurs obsługi kasy fiskalnej;
- szkolenia bhp w zakresie zdobytych kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
- szkolenia dotyczące zasad tworzenia własnej firmy;
trening umiejętności psychospołecznych;
- szkolenia dotyczące nabycia umiejętności właściwego ukierunkowania dzieci do wyboru zawodu;
- kurs wizażu;
Oczekiwane rezultaty po ukończeniu bloków szkoleniowych:
• wzrost samooceny,
• zwiększenie motywacji w poszukiwaniu pracy,
• wzrost aspiracji zawodowych i umiejętności komunikacyjnych,
• oraz nabycie nowych umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i zawodowych,
zostaną zrealizowane w znacznej części. Świadczą o tym, wypełnione ankiety ewaluacyjne oraz wypowiedzi uczestniczek.

GALERIA ZDJĘĆ