Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2021 rusza kwalifikacja osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej na podprogram 2021r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2021 rusza kwalifikacja osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej na podprogram 2021r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

 

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego programu wzorem lat ubiegłych,  którzy spełniają konieczne kryterium dochodowe: 

- dla osoby samotnej   1542,20 zł

- dla osoby w rodzinie 1161,60 zł

zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej celem uzyskania koniecznych skierowań.

 

 

   Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną możliwe jest także zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w przypadku gdy wystąpi zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa (bezpośredni związek z COVID – 19).  Prosimy o komunikacje z tutejszym Ośrodkiem w formie elektronicznej (z wykorzystaniem poczty e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 262 46 01.