Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o możliwości otrzymania z funduszy PFRON dodatkowej pomocy dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o możliwości otrzymania z funduszy PFRON dodatkowej pomocy dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowego odciążenia od obowiązków związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku między innymi na organizację opieki domowej. Dzięki temu wsparciu rodzice i opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa świadczona byłaby nieodpłatnie.

 

Osoby zainteresowane  skorzystaniem  z ww. wsparcia prosimy o kontakt osobisty w GOPS Ochotnica Dolna, telefoniczny tel. 18 262 46 01 lub e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl  w terminie do 13 sierpnia 2021 r.