Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości udziału w projekcie unijnym pn.

 

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie

lub powrót do pracy”.

 

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Folder projektu