ZMIANY W PROGRAMIE „DOBRY START”


ZMIANY W PROGRAMIE „DOBRY START”

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

·         na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

·         przez bankowość elektroniczną

·         na portalu empatia.mpops.gov.pl

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

W związku z powyższym w dniu 16 lipca br. od godz. 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy będzie pełnił dyżur pracownik ZUS, który pomoże osobom zainteresowanym założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start”.

Dodatkowe dane do wniosku:

·         numer rachunku bankowego,

·         adres mailowy i numer telefonu.