"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, informuje o możliwości zgłoszenia chęci udziału w programie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020”   opiekunów osób niepełnosprawnych przez wypełnienie karty zgłoszenia do programu i złożenia jej w tutejszym Ośrodku do 16 grudnia 2020r. ( karta do pobrania poniżej lub w tutejszym Ośrodku)

Adresatami programu są opiekunowie  osób dorosłych posiadających znaczny stopnień niepełnosprawności oraz opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności jeżeli w orzeczeniu ujęto konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub  też pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program realizowany przez Gminę  jest w dwóch formach:

1)     Świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego  (limit 240 godzin) w

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

- ośrodku wsparcia prowadzonym przez samorząd , innym miejscu wskazanym przez opiekuna, które pozytywnie zaopiniuje gmina.

      2) świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (limit 14 dni)

           - w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobowa opiekę osobom       

              niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

          - innym miejscu wskazanym przez opiekuna prawnego lub uczestnika programu,     

            które uzyska pozytywna opinię gminy /powiatu realizującego program

Należy pamiętać, że :

w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w ustawie o pomocy społecznej , usługi finansowane w ramach Funduszu solidarnościowego lub  z innych źródeł.

 Wypełnione karty pozwolą  na  oszacowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej  i ewentualne przystąpienie  Gminy do programu. ( Karta do pobrania)

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link :

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 

Do pobrania:

karta_opieka_wytchnieniowa_2021.docx