Program "Wspieraj Seniora"


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest udzielenie usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

  • osoby starsze po 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby,
  • w szczególnych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby, pomoc może być udzielona osobie przed 70 r. ż.

Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W RAMACH PROGRAMU?

 1.      należy zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej  pod nr tel. 18 262 46 01 i przekazać prośbę o pomoc pracownikowi socjalnemu lub

2.      na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11. Osoba, która przyjmie zgłoszenie, przekaże prośbę o pomoc do tutejszego Ośrodka przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej,

3.      pracownik socjalny kontaktuje się telefonicznie z osobą potrzebującą wsparcia, weryfikuje zgłoszenie  i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,

4.      WAŻNE: Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://wspierajseniora.pl/