Informacja w sprawie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że w związku z COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców od dnia 16 października 2020r.  GOPS  będzie obsługiwać petentów w jednym wyznaczonym pomieszczeniu przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami w celu ustalenia terminu i sposobu załatwienia spraw.

 

18 26 24601  lub  501 593653

Kontakt elektroniczny:

email         gopsochotnica@pro.onet.pl

 e – puap/gopsochotnicadolna/skrytka