Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2020 r. rusza podprogram na 2020 r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego programu wzorem lat ubiegłych, którzy spełniają konieczne kryterium dochodowe:

·        - dla osoby samotnej  1402 zł

·        - dla osoby w rodzinie 1056zł

zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej celem uzyskania koniecznych skierowań.

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną możliwe jest także zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w przypadku gdy wystąpi zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa (bezpośredni związek z COVID – 19).  Prosimy o komunikacje z tutejszym Ośrodkiem w formie elektronicznej (z wykorzystaniem poczty e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 262 46 01.

 

p.o. Kierownik GOPS

Katarzyna Niewiadoma