Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej przypomina o możliwości składania wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 w okresie od 01 września do 15 września 2020 r. 

Warunki otrzymania świadczenia :

  • dochód 528 zł na osobę w rodzinie
  • w rodzinie musi występować ponadto jedna z wymienionych  niżej  dysfunkcji: niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, bezrobocie, wielodzietność(troje lub więcej dzieci), alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.  

Do pobrania:

wniosek_o_stypendium.pdf