Obsługa - nowy okres zasiłkowy


W celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi oraz minimalizacji zagrożenia koronawirusem prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zalecanych przez służby sanitarne oraz stosowanie się do następujących zasad obsługi klientów Gminnego Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej:
  • W celu wejścia do budynku proszę zadzwonić na dzwonek, który jest umieszczony przed wejściem. Jeśli przed budynkiem zgromadzi się kilka osób, prosimy o zachowanie odpowiednich odległości. Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. W pomieszczeniach może znajdować się tylko jedna osoba obsługiwana przez pracownika zaopatrzona w maseczkę,
  • Osoby bez maseczek nie będą przyjmowane,
  • Osoby, u których występują objawy przeziębienia, nie będą przyjmowane,
  • Klienci będą przyjmowani pojedynczo, bez dzieci i osób trzecich,
  • Wnioski muszą być wypełnione i podpisane,
  • Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych należy dołączyć komplet dokumentów.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia !!!