NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od 1 lipca 2021 roku można składać na okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski o:

·         zasiłek rodzinny,

·         specjalny zasiłek opiekuńczy,

·         fundusz alimentacyjny.

Wnioski należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem:

·         bankowości elektronicznej,

·         Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, 

·         PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

 

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę. Jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę.

 

Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia (zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny) w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).