Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że  zgodnie z informacją uzyskaną z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej  w dniu 06 lipca 2021r. przy WOK Ochotnica Dolna nastąpi wydawanie II tury  paczek żywnościowych  z podprogramu na rok 2020  w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dystrybucja żywności skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnej, 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.  

 

Uprawnionymi do odbioru żywności w ramach programu są  tylko osoby  posiadające skierowania wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.

 Wszystkie osoby , które są chętne skorzystać z tej formy pomocy , a nie uzyskały dotychczas skierowań  na podprogram na rok 2020 winny w terminie do 02 lipca 2021r. zgłosić się do naszego Ośrodka gdzie będą mogły uzyskać stosowne skierowania .

 

Żywność będzie dostarczana przez organizację partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
 

p.o. Kierownik GOPS K. Niewiadoma