Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej informuje o rekrutacji na szkolenia z zakresu obsługi tabletu i Internetu dla osób, które ukończyły 44. rok życia w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska". Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskie