Nowy okres świadczeniowy 2020/2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy tj. 2020/2021 w zakresie:
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia „Dobry Start”.

 

UWAGA !!! NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW NA 500+

 

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) zostało już ustalone do 31 maja 2021 r., zatem aktualnie nie ma konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r. Wniosek o 500+ składamy np. w przypadku urodzenia się dziecka.